• μηχανικός με tablet
 • τηλεφωνικό κέντρο

Γιατί PowerTech

  task assinged

Ανάθεση Εργασιών

 • Άμεση ειδοποίηση/αποστολή τεχνικού

 • Επιλογή τεχνικού πλησιέστερου στον πελάτη

 • Προγραμματισμός εργασιών

 • Διαχείριση περιοδικής συντήρησης

 

Χρήση smartphone ή tablet

 • Λίστα ημερησίων εργασιών

 • Δήλωση έναρξης/λήξης εργασίας

 • Ιστορικό βλαβών/συντηρήσεων ανά μηχάνημα

 • Παραγγελία υλικών

 • Ταχεία αναζήτηση πελατών / προϊόντων

 • Check List συντήρησης

 tablet
 jobs monitor

 Εποπτεία Εργασιών

 • Τρέχουσες εργασίες
 • Έλεγχος συντηρήσεων
 • Θέση τεχνικού σε χάρτη
 • Αυτόματες ειδοποιήσεις
 • Ημερήσια διαδρομή σε χάρτη
 

Αναφορές / Στατιστικά

 • Ώρες εργασίας

 • Βλάβες ανά προϊόν

 • Βλάβες ανά πελάτη

 • Ιστορικότητα εργασιών

 • Ιστορικότητα διαδρομών

 • Διανυθέντα χιλιόμετρα

 • Χρόνοι στάσης/κίνησης

 reports statistics
 data management

Διαχείριση Εταιρικών Δεδομένων

 • Πελάτες, προϊόντα, τεχνικοί κ.α.

 • Προβολή στοιχείων σε χάρτη

 • Region Based Marketing

 • Επικοινωνία με υπάρχοντα συστήματα (ERP, CRM)

screenshot

screenshot app action

screenshot app