Χαρακτηριστικά

Μέσα από ένα εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον

data base

Ανάθεση εργασίας τεχνικού και προγραμματισμός επίσκεψης

Το βλαβοληπτικό κέντρο γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την ακριβή θέση των τεχνικών και την εργασία που εκτελεί ο καθένας. Σε περίπτωση που υπάρχει άμεση ανάγκη μετάβασης τεχνικού στο χώρο του πελάτη, το κέντρο επιλέγει τον καταλληλότερο και του αποστέλλει άμεσα τα στοιχεία της βλάβης στο κινητό ή το tablet του. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται άμεση μετάβαση τεχνικού στο χώρο του πελάτη (π.χ. μη επείγουσα βλάβη, συντήρηση, αναβάθμιση κ.α.), το κέντρο προγραμματίζει επίσκεψη σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Ο τεχνικός έχει τη δυνατότητα προβολής των ραντεβού στο κινητό ή στο tablet του.

pda

Χρήση κινητού/Tablet

Ο τεχνικός κατά την επίσκεψη του στο χώρο του πελάτη δηλώνει στο σύστημα όλα τα στοιχεία αναφορικά με την εργασία που εκτελεί, όπως ώρα έναρξης και λήξης, είδος εργασίας, αποτέλεσμα κ.α. Ο τεχνικός έχει τη δυνατότητα, γρήγορα και απλά, να ενημερωθεί στο κινητό/ PDA του για το πλήρες ιστορικό των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί στο μηχάνημα.

Utilitaire dannuaire

Απεικόνιση θέσης τεχνικού στο χάρτη

Με χρήση της τεχνολογίας GPS είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ακριβούς θέσης κάθε τεχνικού και η προβολή αυτής σε χάρτη. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής της ημερήσιας διαδρομής του τεχνικού όπως επίσης και πληροφοριών σχετικών με την κίνηση του (διανυθέντα χιλιόμετρα, μέγιστη ταχύτητα, χρόνος κίνησης και στάσης κ.α.) . Ο προϊστάμενος διαθέτει τη δυνατότητα προβολής στο χάρτη των σημείων συντήρησής του, των πελατών του κτλ. διεξάγοντας έτσι πλήρη Region Based Marketing Tasks που βοηθούν τη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Assistant Boot Camp

Αυτόματες ειδοποιήσεις / Στατιστικά

Ο προϊστάμενος του τεχνικού τμήματος ειδοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που παραβιαστούν συγκεκριμένα όρια, πχ αριθμός βλαβών ανά πελάτη ή προϊόν, ώρες εργασίας τεχνικών και εποπτεύει σε πραγματικό χρόνο για τις εργασίες που εκτελούνται, για τους χρόνους εργασίας που δαπανήθηκαν, χρόνους μετακίνησης, το είδος των εργασιών κ.α..

Αme

Επικοινωνία με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα

To PowerTech έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με υπάρχοντα συστήματα (ERP, CRM) για ανταλλαγή στοιχείων (πελατών, προϊόντων, ωρών εργασίας κ.α.) .Παρέχεται η δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης των τεχνικών με SMS, άμεσα από οποιοδήποτε PC του κέντρου. Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων και στατιστικών αναφορών για οποιαδήποτε περίοδο σχετικά με τις εργασίες που εκτελούνται, π.χ. ώρες εργασίας τεχνικών, βλάβες ανά πελάτη, χρόνους απόκρισης κ.α. Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων.